ខេត្ត មណ្ដលគិរី

អភិបាលខេត្ត ៖ ចាន់​ យឿន​

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី នៅខេត្តមណ្ឌលគីរី

January 18 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

មណ្ឌលគីរី៖ កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ...

សម្តេចតេជោ នឹងអញ្ជើញ ចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ នៅខេត្តមណ្ឌលគីរី

January 15 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

មណ្ឌលគីរី៖ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្អែកនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ...