ខេត្ត កំពត

អភិបាលខេត្ត ៖ ខូ​យ ឃុន​ហ៊ួ​រ

វីដេអូ សកម្មភាពទូទៅ របស់ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ខេត្តកំពត

April 25 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

...

ជំនួប សំណេះសំណាល ជាមួយ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត នៅខេត្តកំពត លើបទបញ្ជា០១៨

March 24 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

ខេត្តកំពត៖ បន្ទាប់ពី ចូលរួម រីករាយ សប្បាយ ក្នុងពិធី ពិសារ អាហារសាមគ្គី យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ...