ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

អភិបាលខេត្ត ៖ កង ហៀង

យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ នាំអំណោយ លោក ហ៊ុន ម៉ានិត ជូនដល់ ប្រជាជន រងគ្រោះ ដោយខ្យល់ព្យុះ

April 3 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កំពង់ស្ពឺ៖ អ្នកសម្របសម្រួល យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានដឹកនាំ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ...

ការចុះជួបផ្ទាល់ ពិភាក្សា ជាមួយ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត​ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

March 25 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កំពង់ស្ពឺ៖ លោយ ឆាយ ពលៈ អ្នកសម្របសម្រួល យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបន្ទុក ...

គ្រួសារសព ឪពុក របស់ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត មួយរូប បានទទួល អំណោយ ពី សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

November 6 2012, ដោយ , 0 មតិយោបល់

អត្ថបទ៖ ភ្នាក់ងារ ស៊ីអិនស៊ី ក្រុមគ្រួសាររបស់ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ មួយរូប ដែលឪពុក បានទទួល មរណៈភាព ...