ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

អភិបាលខេត្ត ៖

យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ចូលរួម សាងសង់ផ្ទះ ជូនស្ត្រីមេម៉ាយ

May 21 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កំពង់ឆ្នាំង៖ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុមទី៨៧ស៊ី បានសហការគ្នា ជួយសាងសង់ ផ្ទះខ្ទមតូចមួយ ផ្តល់ជូន ...

យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុមទី៨៧ស៊ី ធ្វើបុណ្យឆ្លងអណ្តូង

May 21 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កំពង់ឆ្នាំង៖ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ក្រុមទី៨៧ស៊ី ក្នុងគោលដៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចូលរួម ពិធីបុណ្យឆ្លងអណ្តូងទឹក នៅវត្តរលុង ស្ថិតក្នុងភូមិរលុង ឃុំទួលខ្ពស់ ...

យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ចុះជួយឧបត្ថម្ភ កុមារកំព្រា

April 23 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កំពង់ឆ្នាំង៖ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុមទី៩១ ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានសហការគ្នា ជួយឧបត្ថម្ភ ស្បៀងអាហារ ...

យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ និងការងារ សហគមន៍

October 26 2012, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កំពង់ឆ្នាំង៖ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ជានិច្ចកាល តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ បំពេញ ការងារ វាស់វែងដីធ្លី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស ...