ខេត្ត កោះកុង

​​​អភិបាលខេត្ត ៖ ប៊ុន លើ​ត

ពិធីចែកប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធិដីធ្លី នៅខេត្តកោះកុង ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ

January 29 2013, ដោយ , 0 មតិយោបល់

កោះកុង៖ កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ...