ខេត្ត បាត់ដំបង

អភិបាលខេត្ត ៖

អ្វីទៅដែលបញ្ជាក់ថា យុវជនស័្មគ្រចិត្ត គិតពីំ ប្រជាជនជាធំ ?

December 22 2012, ដោយ , 0 មតិយោបល់

បាត់ដំបង៖ យើងបានឃើញ តាំងពីដំបូងថា យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត បានចូលរួមសកម្មភាព សង្គមនានា ក្រៅម៉ោងធ្វើការ ដូចជា ៖ ចុះសួរសុខទុក្ខ ...

ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត និងក្រុមបច្ចេកទេស ថ្នាក់ខេត្ត ឈប់សម្រាក ចូលរួម បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

October 13 2012, ដោយ , 0 មតិយោបល់

អត្ថបទ៖ ភ្នាក់ងារ ស៊ីអិនស៊ី បាត់ដំបង៖ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ...

សម្តេចតេជោ ចែកប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ស្ថាពរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាង១០០០គ្រួសារ នៅបាត់ដំបង

October 2 2012, ដោយ , 0 មតិយោបល់

អត្ថបទ៖ ភ្នាក់ងារ ស៊ី អិន ស៊ី ប្រជាពលរដ្ឋ ១៥៩១ គ្រួសារ បានទទួល ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ...