បេះដូងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត​ ចុះវាស់វែងដីធ្លី

September 26 2012, 2 មតិយោបល់

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

2 មតិយោបល់

  1. ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង​នេះ​ហើយ ស្រាប់​តែ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន!

  2. Amine 27/03/2013 at 4:49 AM - Reply

    Way to go on this essay, hpeeld a ton.

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត