សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសកម្ពុជា បកស្រាយ បំភ្លឺបញ្ហាព្រំដែន

September 7 2012, 0 មតិយោបល់

 

 

 

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត