ខេត្ត តាកែវ ក្រុមទី 92

December 30 2013, 0 មតិយោបល់

ធន សម្បត្តិ (ប្រធាន)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រប់គ្រង

គន់ ស៊ីនួន (អនុប្រធាន)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រប់គ្រង

គ្រុយ ទាងលី (សមាជិក)
ន័រតុន ជំនាញ វិស្វករសំណង់ស៊ីវិល

សិត ធារ៉ាន់ (សមាជិក)
វិទ្យាល័យសិលាវេទីគាតឈន់ ជំនាញ

មុត ផល្លី (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ និតិសាស្ត្រ

ស្រី បញ្ញា (សមាជិក)
ភ្នំពេញអន្តរជាតិ ជំនាញ គណនេយ្យ

ស្រី បូរក្សភា (សមាជិក)
វិទ្យាល័យបាក់ទូក ជំនាញ

អ៊ាង លឹមរ៉េត (សមាជិក)
ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ជំនាញ សុរិយោដី

ទូច ដា (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ឈាង ចិត្ត (សមាជិក)
ជាតិគ្រប់គ្រង ជំនាញ ទេសចរណ៍

ឡេង ព្រហស្បត៍ (សមាជិក)
ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច​ ជំនាញ នីតិសាស្ត្រ

ធន សំអាត (សមាជិក)
ភូមិន្ទភ្នំពេញ ជំនាញ ពត៌មានវិទ្យា

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត