មនុស្សចាស់ គឺជាធនធានមានតំលៃ របស់សង្គម

ឯកសារនេះ គឺជាការឆ្លើយតប ទៅនឹង គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលបានសន្យាផ្តល់ថវិកា ៤០០០០រៀល ដល់មនុស្សចាស់ ដែលបញ្ហានេះត្រូវបាន អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច បកស្រាយថា គឺជាការសន្យា បោកប្រាស់ប្រជាជន។ អ្វីដែល គណបក្សប្រជាជន ធ្វើរាល់ថ្ងៃ គឺលើសពីការផ្តល់ថវិកា ៤០០០០រៀលទៅទៀត។

ផលិតដោយ ក្រុមយុវជនកុលបុត្រខ្មែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត