យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចូលរួមដាំកូនឈើ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត