អ្នកសម្របសម្រួល ខេត្តកំពង់ធំ សាកសួរសុខទុក្ខ យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត និងលើកទឹកចិត្ត ឲ្យបំពេញការងារសង្គម

កំពង់ធំ៖ នៅថ្ងៃទី០២ -០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ លោក សុគន្ធ វិសាល បានចុះទៅកាន់ស្រុកចំនួន៤ មាន ស្រុកបារាយ, ស្រុកសណ្តាន់, ស្រុកប្រាសាទសំបូរ និងស្រុកស្ទោង ដើម្បើ សួរសុខទុក្ខ និងពិភាក្សាការងារដែលបានធ្វើ កន្លងមក និងការងារត្រូវធ្វើបន្តជាមួយក្រុមយុវជន។ ក្នុងនោះលោក សុគន្ធ វិសាល បាន ណែនាំឲ្យ ក្រុមយុវជនទាំងអស់ ជួយធ្វើការងារសង្គម និងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងថែទាំសុខភាព។

១.យុវជនក្រុមទី៧៩ ស្នាក់នៅវត្ត សំពៅលូន ក្នុងស្រុកបារាយណ៍

២.យុវជនក្រុមទី៧៥ និងក្រុមទី៧៦ នៅ ឃុំទំរីង ស្រុកសណ្តាន់

៣.យុវជនក្រុម៧៨ នៅ វត្តទួលពង្រ ឃុំគោល ស្រុកប្រាសាទសំបូរ

៤.យុវជនក្រុមទី៨១ នៅវត្តឃ្លាំងខ្មូត ក្នុងឃុំប្រឡាយ ស្រុក ស្ទោង

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត