ពលរដ្ឋ មានភ័ព្វសំណាង រស់ក្នុងសម័យ តេជោសែន

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអត្ថបទទាំងនេះផងដែរ

1 មតិយោបល់

  1. ចៀន សុធារ៉ូ 22/03/2013 at 2:44 AM - Reply

    ក្នុង​នាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរ ខ្ញុំសូមគោរពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់។
    ខ្ញុំពិតជាស្រលាញ់បទនេះណាស់…..

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត