យុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុមទី៩៩ ប្តេជ្ញាចិត្ត បំពេញការងារ ឲ្យបានជោគជ័យ

ឌី ពុទ្ធារិទ្ធ

ប្រធានក្រុមទី៩៩ ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ

ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានក្រុម ហើយនិងកូនក្រុម ជាសមាជិកទាំងអស់ គឺនឹងខិតខំ ប្តេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីខិតខំ ឲ្យបានសំរេច គោលដៅ ដើម្បី ឲ្យមាន ការចែកប័ណ្ណ។

 

ឃុត សោភា

សមាជិកក្រុមទី៩៩ ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ

តាំងពី នាងខ្ញុំមកដល់ទីតាំងនេះ រយះពេល៦ខែហើយ ដែលប្រជាពលរដ្ឋ មានការយកចិត្ត ទុកដាក់ ហើយនិង សប្បាយរីករាយ ឃើញវត្តមាន របស់ក្រុមនាងខ្ញុំ មកឈរជើងនៅទីនេះ។

 

យ៉ាត ចន្ធី

អនុប្រធានក្រុមទី៩៩ ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ

នាងខ្ញុំ មានអារម្មណ៍ថា សប្បាយរីករាយណាស់ ដែលបានចុះជួយ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ទាំងមូលនេះ ដោយសារ ការដែលបង្កើត ជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនេះមក ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ យើងហ្នឹង មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ ហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹង មានសិទ្ធីផ្ទាល់ខ្លួន ទៅលើដីរបស់គាត់។

 

 

មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្ត